กำหนดวันที่ตัดเงินค่าหอพัก

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

 

การพิมพ์/ปรินต์ใบชำระค่าห้องพัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
ล็อกอิน

2. เมื่อคลิกที่ลิงค์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก    พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


นิสิตสามารถคลิกที่ลิงค์ ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก เพื่อดูและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก5. ตัวอย่างใบแจ้งชำระค่าห้องพัก บางส่วน 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  • นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก 
   ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ส่วนกองคลัง อาคารจามจุรี5 ชั้น3 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
   หรือ นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
   หรือ ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 
   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • คำธรรมเนียมการชำระเงินค่าห้องพักผ่านธนาคาร 10 บาท โดยธนาคารจะเีรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน

  • ต้องชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน

  • กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า "พ้นสภาพนิสิตหอพัก" หรือ "ไม่ผ่านเกณฑ์" หรือ 
   "ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน" ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้
   กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ

** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด ** 

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader