เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
กุมภาพันธ์
1
7 ก.พ. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
กุมภาพันธ์
2
14 ก.พ. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
กุมภาพันธ์
3
21 ก.พ. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท