เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
ธันวาคม
1
7 ธ.ค. 2563
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
ธันวาคม
2
16 ธ.ค. 2563
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
ธันวาคม
3
23 ธ.ค. 2563
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท