เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
เมษายน
1
8 เม.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
เมษายน
2
21 เม.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
เมษายน
3
28 เม.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท
พฤษภาคม
1
10 พ.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
พฤษภาคม
2
17 พ.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
พฤษภาคม
3
24 พ.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท
มิถุนายน
1
8 มิ.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
มิถุนายน
2
15 มิ.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
มิถุนายน
3
22 มิ.ย. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท