เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
ธันวาคม
1
8 ธ.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
ธันวาคม
2
18 ธ.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. ค่าปรับล่าช้า 350 บาท (พิจารณาพ้นสภาพ)
ธันวาคม
3
25 ธ.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท และพ้นสภาพความเป็นนิสิตหอพัก