เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
ตุลาคม
1
7 ต.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
ตุลาคม
2
18 ต.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
ตุลาคม
3
26 ต.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท (หากล่าช้าจะถูกพิจารณาพ้นสภาพนิสิตหอพัก)