เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
มีนาคม
1
8 มี.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
มีนาคม
2
15 มี.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
มีนาคม
3
22 มี.ค. 2566
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท