เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
มกราคม
1
8 ม.ค. 2567
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
มกราคม
2
15 ม.ค. 2567
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. ค่าปรับล่าช้า 350 บาท (พิจารณาพ้นสภาพ)
มกราคม
3
22 ม.ค. 2567
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท และพ้นสภาพความเป็นนิสิตหอพัก