เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
กรกฎาคม
1
7 ก.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
กรกฎาคม
2
14 ก.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
กรกฎาคม
3
21 ก.ค. 2564
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท