เดือน
ครั้งที่
วันที่จะตัดเงิน
หมายเหตุ
พฤษภาคม
1
9 พ.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น.
พฤษภาคม
2
17 พ.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 350 บาท
พฤษภาคม
3
24 พ.ค. 2565
ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 17:30 น. พร้อมค่าปรับล่าช้า 500 บาท