อาคารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์ปัจุบัน

ปัจจุบันหอพักนิสิตรับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักได้รวมทั้งสิ้น 3,320 คน โดยแบ่งเป็นหอพัก 2 แบบ คือ


1. หอพักนิสิตแบบรายเทอม รับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักรวมทั้งสิ้น 2,164 คน
2. หอพักนิสิตแบบรายเดือน รับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักรวมทั้งสิ้น 1,156 คน

 

 

 

 

 

1. หอพักนิสิตแบบรายเทอม จำนวน 4 หอพัก ดังต่อไปนี้
หอพักนิสิตชาย
1. หอพักจำปี เป็นอาคาร 14 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต 248 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 992 คน
หอพักนิสิตหญิง
2. ตึกจำปา เป็นอาคาร 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต 70 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 280 คน
3. ตึกพุดตาน เป็นอาคาร 14 ชั้น (ปัจุบันกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง)
4. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต 223 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 892 คน
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้นิสิต มีดังนี้
1. ภายในห้องพัก มีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ ที่วางรองเท้า อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟป้องกันเพลิงไหม้
2. ภายนอกห้องพัก เป็นของใช้ส่วนรวม ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ตู้น้ำร้อน ตู้น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม โทรศัพท์ส่วนกลางประจำชั้น โทรทัศน์ต่อเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลและ TRUE VISIONS สัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟป้องกันเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง สายฉีดดับเพลิง ทางหนีไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน วารสาร นิตยสาร เป็นต้น
3. มีร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารหอพักนิสิต จำนวน 8 ร้าน ร้านจำหน่ายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านรับซัก-อบ-รีด ร้านถ่ายเอกสาร มีบริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญตามชั้นต่างๆในอาคารและใต้อาคารโรงอาหารหอพัก ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการในหอพักนิสิตซึ่งแต่งตั้งโดยรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารอเนกประสงคืหอพัก
4. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก หอพัก
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


2. หอพักนิสิตแบบรายเดือน จำนวน 1 หอพัก คือ หอพักชวนชม รับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักได้รวมทั้งสิ้น 1,156 คน
เป็นอาคารหอพัก 17 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต 578 ห้อง พักห้องละ 2 คน โดยแบ่งเป็น
นิสิตหญิงพักชั้น 2 – 12 จำนวน 390 ห้อง พักห้องละ 2 คน รวมรับได้ 780 คน
นิสิตชายพักชั้น 13 – 17 จำนวน 188 ห้อง พักห้องละ 2 คน รวมรับได้ 376 คน
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้นิสิต มีดังนี้
1. ภายในห้องพัก มีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟป้องกันเพลิงไหม้ จุดต่อรับสัญญาณโทรทัศน์(นิสิตจะต้องมีกล้องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลพร้อมสายเสียบ)
2. ภายนอกห้องพัก เป็นของใช้ส่วนรวม ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ตู้น้ำร้อน ตู้น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ โทรศัพท์ส่วนกลางประจำชั้น โทรทัศน์ต่อเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิต(อยู่ชั้นล่างของอาคาร) สัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟป้องกันเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง สายฉีดดับเพลิง ทางหนีไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน วารสาร นิตยสาร เป็นต้น
4. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก หอพัก
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง