ติดตามประกาศหน้าเว็บไซต์หอพักหรือเพจเฟสบุ๊คหอพักนิสิต

www.rcuchula.com หรือ ค้นหาเพจเฟสบุ๊คพิมพ์ @rcuchula