ในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างหอพักนิสิตชายเพิ่มเติม เริ่มรับนิสิตชายเข้าพักได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา รับนิสิตเข้าพักได้ประมาณ 280 คน

ต่อมาความต้องการที่พักสำหรับนิสิตหญิงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตประจำปี 2539 ได้เสนอมหาวิทยาลัยให้ปรับเปลี่ยนหอ 3 เป็นหอพักนิสิตหญิง เมื่อปีการศึกษา 2540 จึงได้ปิดปรับปรุง และเริ่มรับนิสิตหญิงเข้าพักในปีการศึกษา 2541 เปลี่ยนการเรียกชื่อจากหอ 3 เป็น “ตึกเฟื่องฟ้า”
จนกระทั่งในปีการศึกษา 2549 นิสิตหญิงย้ายเข้าพักในตึกพุดซ้อน ทางหอพักนิสิตหญิง จึงคืนตึกเฟื่องฟ้า ให้เป็นหอพักสำหรับนิสิตชาย และนิสิตชายเข้าพักในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ตึกจำปา”

ตึกจำปา

  • เป็นอาคาร 5 ชั้น
  • จำนวน 70 ห้อง
  • พักห้องละ 4 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 280 คน
  • รับนิสิตชายระดับปริญญาตรี

 ห้องพักตึกจำปา

  • เตียงนอน
  • โต๊ะอ่านหนังสือ
  • ชั้นวางรองเท้า(รวม)
  • ตู้เสื้อผ้า

ห้องตึกจำปา
ห้องตึกจำปา

ห้องตึกจำปา

ห้องตึกจำปา

rcu001