ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัครดังภาพ 

http://rcuchula.com/rcu_web/index.php

1

 

 

2. คลิกเลือก "สมัครเข้าอยู่หอพักออนไลน์" จะเข้าสู่หน้ารับสมัคร

2

 

3. หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบลิ้งให้คลิกที่ลิ้งดังภาพ

3

 

4. หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่ 1

4

5

***ต้องติ๊กเลือกตามตัวอย่างด้วย

 

5. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่ 1 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพ ให้คลิก ล็อกอินเพื่อกรอกส่วนที่ 2

6

*** กรุณาจดจำ User Name และ Password ของนิสิตไว้เพื่อใช้ล็อกอินต่อไป

 

6. กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน)

7

 

7. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่ 2

8

 

8. ตอนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 นิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้

     8.1 อัพโหลดแนบรูปถ่ายในการสมัครโดยต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนิสิตเท่านั้น

            และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB 

    8.2 กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

          ***(หากรับวัคซีนมากกว่า 3 เข็มให้นิสิตกรอกข้อมูลแค่ 3 เข็มเท่านั้น)

9

***ต้องติ๊ก ข้าพเจ้าขอรับรอง.... ด้วย หลังจากนั้นให้คลิก "ยื่นใบสมัครส่วนที่ 2"

 

***จบขั้นตอนการกรอกใบสมัคร***

 

  ***กรณีนิสิตกรอกใบสมัครส่วนที่1 แล้ว แต่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบตามลิงค์ที่แสดงไว้ โดยทันที
        นิสิตสามารถล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง เพื่อกรอกใบสมัครส่วนที่2 โดย 
7

กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน) 

 

 


การเข้าพิมพ์ใบสมัครและการแก้ไขใบสมัคร ให้นิสิตเข้าล็อกอินดังภาพที่

https://rcuchula.com/apply/
7

หลังจากนั้นจะพบหน้าจอดังภาพด้านล่าง

11

ให้นิสิตคลิกเลือกที่พิมพ์ใบสมัครหากต้องการพิมพ์ หรือหากต้องการแก้ไขให้คลิกเลือกในส่วนที่ต้องการแก้ไข