คณะกรรมการปกครองนิสิต หอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2558

 

อาจารย์เผ่า  สุวรรณศักดิ์ศรี

อนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น ตึก

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี(อ.เผ่า)
ห้อง บ้านอนุสาสก

 

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 12,13,14 ตึกจำปี

ผศ.น.สพ. ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว(อ.ป๊อก)
ห้อง ตึกจำปี 1411

 

ผศ.น.สพ. ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว
ผศ.จักรพร  สุวรรณนคร

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 13,14 ตึกชวนชม

ผศ.จักรพร สุวรรณนคร(อ.แนน)
ห้อง ตึกชวนชม 1310

 

ผู้ช่วยอนุสาสก

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 15,16,17 ตึกชวนชม

อาจารย์โกเมศ นาแจ้ง(อ.บอย)
ห้อง ตึกชวนชม 1628

 

อาจารย์โกเมศ  นาแจ้ง
นายประสาท  จูมพล

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 11 ตึกจำปี

นายประสาท จูมพล(พี่สาท)
ห้อง ตึกจำปี 106

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 9,10 ตึกจำปี

นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ(พี่ปอ)
ห้อง ตึกจำปี 1111

 

นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
นายวัฒนพล  จันทรา

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 7, 8 ตึกจำปี

นายวัฒนพล จันทรา(พี่โบ๊ท)
ห้อง ตึกจำปี 511

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 5, 6 ตึกจำปี

นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง(พี่ต้อม)
ห้อง ตึกจำปี 811

 

นายสุขวรรณชาต  รัตนาแพง
นายปรมัตถ์  ชนบดีเฉลิมรุ่ง

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 3, 4 ตึก

นายปรมัตถ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง(พี่คำข้าว)
ห้อง ตึกจำปี 511

 

ผู้ปกครองนิสิตชั้น 2 ตึกจำปี

นายมนตรี เครือวัลย์(พี่เตง)
ห้อง ตึกจำปี 211

 

นายมนตรี เครือวัลย์