พิมพ์

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัครดังภาพ 

http://rcuchula.com/rcu_web/index.php

1

 

 

2. คลิกเลือก "สมัครเข้าอยู่หอพักออนไลน์" จะเข้าสู่หน้ารับสมัคร

2

 

3. หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบลิ้งให้คลิกที่ลิ้งดังภาพ

3

 

4. หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่ 1

4

5

***ต้องติ๊กเลือกตามตัวอย่างด้วย

 

5. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่ 1 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพ ให้คลิก ล็อกอินเพื่อกรอกส่วนที่ 2

6

*** กรุณาจดจำ User Name และ Password ของนิสิตไว้เพื่อใช้ล็อกอินต่อไป

 

6. กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน)

7

 

7. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่ 2

8

 

8. ตอนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 นิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้

     8.1 อัพโหลดแนบรูปถ่ายในการสมัครโดยต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนิสิตเท่านั้น

            และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB 

    8.2 กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน

          ***(หากรับวัคซีนมากกว่า 3 เข็มให้นิสิตกรอกข้อมูลแค่ 3 เข็มเท่านั้น)

9

***ต้องติ๊ก ข้าพเจ้าขอรับรอง.... ด้วย หลังจากนั้นให้คลิก "ยื่นใบสมัครส่วนที่ 2"

 

***จบขั้นตอนการกรอกใบสมัคร***

 

  ***กรณีนิสิตกรอกใบสมัครส่วนที่1 แล้ว แต่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบตามลิงค์ที่แสดงไว้ โดยทันที
        นิสิตสามารถล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง เพื่อกรอกใบสมัครส่วนที่2 โดย 
7

กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน) 

 

 


การเข้าพิมพ์ใบสมัครและการแก้ไขใบสมัคร ให้นิสิตเข้าล็อกอินดังภาพที่

https://rcuchula.com/apply/
7

หลังจากนั้นจะพบหน้าจอดังภาพด้านล่าง

11

ให้นิสิตคลิกเลือกที่พิมพ์ใบสมัครหากต้องการพิมพ์ หรือหากต้องการแก้ไขให้คลิกเลือกในส่วนที่ต้องการแก้ไข

 

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar idn poker

agen slot online

agen sbobet terpercaya

daftar joker123

bandar togel online

agen slot online

daftar idn poker

daftar joker123

judi bola terpercaya

situs togel online

judi slot online

agen togel online

daftar joker123

agen sbobet resmi

judi slot online

judi slot online

agen slot online

judi slot online

slot online terbaik