พิมพ์

1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/apply/ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

2. ตรวจสอบวันที่สัมภาษณ์ในวันราชการถัดไปหลังเวลา 18.00 น. ที่ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/news/

3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบรูณ์แล้วทั้ง 3 หน้า

4. ติดรูปถ่ายที่ใบสมัครและนำใบสมัครพร้อมหลักฐานมาในวันที่สัมภาษณ์

5. เข้าสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

6. ประกาศผลนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯ

7. ยืนยันสิทธิ์การเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ที่ www.rcuchula.com

8. อัพรูปถ่ายชุดนิสิตเข้าระบบออนไลน์ที่ www.rcuchula.com

9. เปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เป็นเลขรหัสนิสิต 10 หลัก

10. รายงานตัว-มอบตัว รับกุญแจห้องและประชุมผู้ปกครองในวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด

11. เข้ารับปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ ตามวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด

 

 

 

 

 

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

judi bola terpercaya

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

agen casino online

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar joker123

daftar idn poker

agen slot online

agen sbobet terpercaya

daftar joker123

bandar togel online

agen slot online

daftar idn poker

daftar joker123

judi bola terpercaya

situs togel online

judi slot online

agen togel online

daftar joker123

agen sbobet resmi

judi slot online

judi slot online

agen slot online

judi slot online

slot online terbaik