ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 278 22
จำปี 995 865 130
ชวนชม 1,180 1,125 55
พุดซ้อน 980 905 75
พุดตาน 543 254 289

รวม

3,998

3,427

571

อัพเดต: 2021-04-30 17:04:03