ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 258 42
จำปี 994 979 15
ชวนชม 1,180 1,148 32
พุดซ้อน 980 863 117
พุดตาน 543 493 50

รวม

3,997

3,741

256

อัพเดต: 2021-07-14 16:24:16