ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 261 39
จำปี 994 965 29
ชวนชม 1,180 1,144 36
พุดซ้อน 980 847 133
พุดตาน 543 482 61

รวม

3,997

3,699

298

อัพเดต: 2021-09-22 12:14:18