ข่าวประกาศ

ข่าว/ประกาศล่าสุด

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

ข่าวจากงานหอพัก

ประกาศ

แจ้งนิสิตหอพักเพื่อทราบ

หอพักนิสิตได้พัฒนาระบบการแจ้งซ่อมเป็นการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์

โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หอพักของเรา

IMG_2710
IMG_2722
IMG_2734
IMG_2748
IMG_2750
IMG_2794
IMG_2799
IMG_2823
IMG_2840
IMG_2860
IMG_2913
IMG_2914
IMG_2917
IMG_2919
IMG_2921
IMG_2983
IMG_3009
IMG_3138
IMG_3169
IMG_3171
IMG_3181
IMG_3185
IMG_3204
IMG_3238
IMG_3247
IMG_3256
Previous Next