การกรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัคร 

ล็อกอิน     ล็อกอิน


2. คลิกที่ลิงค์ ซึ่งตรงกับสถานะนิสิต
สมัครอยู่หอฯ


3. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่1 
   
กรอกข้อมูลลงใบสมัคร

* ต้องติ๊กเลือก ..ข้าพเจ้าขอรับรองว่า... ด้วย 


4. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่1 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพด้านล่าง ให้คลิก ล็อกอินเพื่อกรอกส่วนที่2 

* กรุณาจด จำ User Name และ Password ของนิสิตไว้ เพื่อใช้ล็อกอินต่อไป
สมัครอยู่หอฯ


5. กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน) 

สมัครอยู่หอฯ


6. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่2 
   
กรอกข้อมูลลงใบสมัคร

* ต้องติ๊กเลือก ..ข้าพเจ้าขอรับรองว่า... ด้วย 


7. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่2 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพด้านล่าง

สมัครอยู่หอฯ

* จบขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
กรณีนิสิตกรอกใบสมัครส่วนที่1 แล้ว แต่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบตามลิงค์ที่แสดงไว้ โดยทันที
นิสิตสามารถล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง เพื่อกรอกใบสมัครส่วนที่2 โดย 


กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน) 

สมัครอยู่หอฯ


จะพบเว็บเพจ ดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ คลิกเพื่อกรอกส่วนที่2 

สมัครอยู่หอฯ