พิมพ์

เมื่อปี พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณจำนวน 150 ล้านบาท สร้างอาคารหอพักสำหรับนิสิตชาย ขนาด 14 ชั้น รับพักได้จำนวน 992 ที่ ทดแทนที่อาคารหอไม้ เอ ไอ ที โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปีพ.ศ.2535 นิสิตเข้าพักได้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา

ตึกจำปี


        (เป็นที่พักสำหรับนิสิตทั่วไป 920 ที่ นิสิตโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล จำนวน 24 ที่ กันเป็นที่พักสำหรับเก็บตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่นิสิตหอพัก จำนวน 24 ที่)

 

ห้องพักตึกจำปี

ห้องตึกจำปี
ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี