ข่าวประกาศ

กำหนดวันที่ตัดเงินค่าหอพัก

ข่าว/ประกาศล่าสุด

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

ข้อมูลการรับวัคซีนของนิสิต

 

 

ประกาศรายชื่อนิสิตชาย..คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อนิสิตหญิง..คลิกที่นี่

 

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว Log in เข้าระบบ

http://www.rcuchula.com/main/login_form_j.php

ไปยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวตามประกาศดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่กำหนด

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว..คลิกที่นี่

**หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักทันที**

หอพักของเรา

IMG_2710
IMG_2722
IMG_2734
IMG_2748
IMG_2750
IMG_2794
IMG_2799
IMG_2823
IMG_2840
IMG_2860
IMG_2913
IMG_2914
IMG_2917
IMG_2919
IMG_2921
IMG_2983
IMG_3009
IMG_3138
IMG_3169
IMG_3171
IMG_3181
IMG_3185
IMG_3204
IMG_3238
IMG_3247
IMG_3256
Previous Next