ตึก
รับวัคซีนแล้ว
ยังไม่ได้รับวัคซีน
จำปา 163 98
จำปี 548 417
ชวนชม 637 507
พุดซ้อน 507 340
พุดตาน 232 250
รวม 2,087 1,612
จำนวนนิสิตหอพัก 3,699 คน