ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 280 20
จำปี 994 885 109
ชวนชม 1,180 1,138 42
พุดซ้อน 980 911 69
พุดตาน 543 256 287

รวม

3,997

3,470

527

อัพเดต: 2020-10-12 15:50:15