ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 279 21
จำปี 995 870 125
ชวนชม 1,180 1,138 42
พุดซ้อน 980 917 63
พุดตาน 543 255 288

รวม

3,998

3,459

539

อัพเดต: 2021-03-21 07:20:16