ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 281 19
จำปี 994 870 124
ชวนชม 1,180 1,156 24
พุดซ้อน 980 916 64
พุดตาน 543 260 283

รวม

3,997

3,483

514

อัพเดต: 2021-01-11 13:16:34