Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา11:58 น. | ออนไลน์ 99 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ชำระค่าห้องพัก ภาคต้น หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ทางอินเตอร์เน็ต


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่1 (ยกเว้นตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน)
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.


สำหรับนิสิตตึกชวนชม ตึกจำปี และตึกพุดตาน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.
สถานภาพนิสิต

นิสิตชื่อ :
ห้องพัก :
สถานะ:    รายการค่าหอพักรอการชำระเงิน
รายการ ค่าประกัน ค่าห้อง ค่าไฟเดือนที่แล้ว ค่าน้ำเดือนที่แล้ว ค่าปรับ รวมทั้งสิ้น
ไม่มีรายการค้างชำระ

สมัครทุนค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตจุฬาฯระดับปริญญาตรี

ขออภัย คุณไม่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้ ครับกรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนครับ