Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา05:04 น. | ออนไลน์ 54 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Bed Status
ตึกจำปี ชั้นที่ : 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

สถานะเตียง ตึก จำปี ชั้น10

ห้อง 1001
A
B
C
D
ห้อง 1002
A
B
C
D
ห้อง 1003
A
B
C
D
ห้อง 1004
A
B
C
D
ห้อง 1005
A
B
C
D
ห้อง 1006
A
B
C
ห้อง 1007
A
B
C
D
ห้อง 1008
A
B
C
D
ห้อง 1009
A
B
C
D
ห้อง 1010
A
B
C
D
ห้อง 1011
A
B
C
D
ห้อง 1012
A
B
C
D
ห้อง 1013
A
B
C
D
ห้อง 1014
A
B
C
D
ห้อง 1015
A
B
C
D
ห้อง 1016
A
B
C
ห้อง 1017
A
B
C
D
ห้อง 1018
A
B
C
D
ห้อง 1019
A
B
C
D
ห้อง 1020
A
B
C
D