Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา00:10 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
ข้อมูลบุคลากรหอพัก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาฯ

วัฒนพล จันทรา
วัฒนพล จันทรา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)
สังกัด: หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต