Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา23:48 น. | ออนไลน์ 53 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
ข้อมูลบุคลากรหอพัก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาฯ

กรกช นาคบุญช่วย
กรกช นาคบุญช่วย
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายทุนและสวัสดิการ ()
สังกัด: สำนักบริหารกิจกิจการนิสิต