Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา04:42 น. | ออนไลน์ 41 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ***กรุณาอ่านรายละเอียดตามประกาศนี้ให้ละเอียด***กรอกใบสมัคร..คลิกที่นี่

#จำนวนที่ว่างโดยประมาณที่เปิดรับในแต่ละตึก
#หอชาย #ตึกชวนชม25ที่ #ตึกจำปี150ที่ #ตึกจำปา10ที่
#หอหญิง #ตึกชวนชม50ที่ #ตึกพุดซ้อน100ที่ #ตึกพุดตาน290ที่


แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 2563