Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา06:14 น. | ออนไลน์ 38 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ


**นิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก, โครงการจุฬาฯชนบท, โครงการพัฒนาเกษตรไทย, โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล และโครงการ4จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารไปชำระเงิน**

#เฉพาะนิสิตใหม่เท่านั้น #นิสิตเก่าตึกรายเดือนชำระวันที่7สิงหาคม #ตึกรายเทอมชำระวันที่17สิงหาคมแจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563