Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:32 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯทางหอพักนิสิตขอเลื่อนวันปฐมนิเทนิสิตใหม่หอพักเป็น วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2559