Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา12:52 น. | ออนไลน์ 51 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24]

หากใบชำระเงินของนิสิตคนใดขึ้นว่า [color=red]"ไม่ผ่านเกณฑ์"[/color]
กรุณาติดต่อที่สำนักงานหอพัก ตึกพุดซ้อน ชั้น 2


[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 05 ม.ค. 2558