Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา11:25 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ


[size=24][color=darkblue]**นิสิตหญิงชั่วคราวที่กำลังพักอยู่ในหอพักและมีรายชื่อในประกาศ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เฉพาะนิสิตที่กรอกใบสมัครเท่านั้น**
[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557