Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา11:05 น. | ออนไลน์ 41 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

[size=24][color=darkblue]**นิสิตชายทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น**
[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557