Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา11:27 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24][color=red]การแจ้งความจำนงอยู่หอต่อครั้งนี้เฉพาะตึกเก่า พุดซ้อน พุดตาน จำปา จำปี เท่านั้นให้นิสิตตึกใหม่ชวนชม 17 ชั้นที่เข้าไปยืนยันแล้วในระบบให้ทำการยกเลิกมิฉะนั้นจะมีผลต่อการอยู่หอพัก[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557