Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:16 น. | ออนไลน์ 30 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[color=#FF33FF]ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556 [/color]

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556


[color=indigo]

[size=24]
ทั้งนี้ ให้นิสิตนำเงินจำนวน 250 บาท มาชำระในวันมอบตัวด้วย[/size]
( ค่ากิจกรรม 50 บาท ค่าเสื้อรุ่น 150 บาท ค่าบัตร 20 บาท ค่ากุญแจ 30 บาท )

[/color]

........


แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556