Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา12:11 น. | ออนไลน์ 80 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24]ประกาศเพิ่ม[/size]

[size=24]ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเลือกห้องนิสิตตึกจำปาจากเดิม[/size]


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น.เปลี่ยนเป็นเวลา [color=#FF3300]00.01 น.[/color] นะครับ


เลือกเตียงตึกจำปี


[color=#FF3300](ห้ามนิสิตเลือกห้องชั้น13และ14หากนิสิตเลือกทางหอพักจะดำเนินการจัดห้องให้นิสิตเอง)[/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2553