Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา05:50 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯเลือกเตียงตึกจำปี
เลือกเตียงตึกชวนชม
เลือกเตียงตึกพุดตาน
เลือกเตียงตึกพุดซ้อน[color=red][size=16]เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องของเว็บไซหอพักและทางหอพักได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่่ยวกับห้องพักนิสิตและขอให้นิสิตดำเนินการดังนี้[/size][/color]

[size=16][color=blue]1. นิสิตทุกคน[color=red][size=14](ยกเว้นนิสิตตึกจำปา)[/size][/color]ที่ต้องการย้ายตึกห้องเตียงและที่ได้ดำเนินการไปแล้วในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553ให้ดำเนินการเลือกตึกห้องเตียงใหม่ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.59 น.[/color][/size]

[size=16][color=blue]2. นิสิตตึกจำปาทุกคนให้เลือกห้องเตียงที่ตึกจำปี ที่เป็นที่ว่าง[color=#FFCC00]สีเหลือง[/color] ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 น ถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.59 น.[/color] [/size]

[size=18][color=red]ชี้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น[/color][/size]


[size=24][color=green]จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2553