Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:13 น. | ออนไลน์ 39 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

[size=18][color=red]นิสิตที่พักอยู่ในชั้น 2 - 3 ทั้งตึกจำปา และตึกจำปี (ยกเว้นนักกีฬาฟุตบอล)
จะต้องเลือกห้องใหม่ เตียงใหม่ ในชั้น 4 - 12 ตึกจำปี
(ชั้น 2 - 3 สงวนไว้เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น)
[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556