Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:29 น. | ออนไลน์ 25 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

[color=darkred]

[size=20]สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอต่อภาคต้น
ปีการศึกษา 2556 ณ ป้ายประกาศใต้ตึกของตนเอง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป[/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2556