Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา12:20 น. | ออนไลน์ 81 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24][color=blue]นิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่หอต่อในปีการศึกษา 2553 ทั้งหอพักนิสิตหญิงและหอพักนิสิตชายและนิสิตชายที่รอพิจารณาผลการเรียนเท่านั้น[/color][/size]
คลิกที่นี่


ขั้นตอนการยืนยันห้องเดิม (สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะอยู่ห้องเดิม)


ขั้นตอนการเลือกห้องพักใหม่ (สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะเลือกห้องใหม่)


แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2553