Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา12:06 น. | ออนไลน์ 92 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯรับสมัครนิสิตร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนิสิตขอรับเอกสารที่สำนักงานหอพัก
รับเพิ่มเติม อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน มกราคม นี้ ส่ง 1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนิสิต 3. สำเนาบัตรประชาชนนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 ม.ค. 2553