Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:21 น. | ออนไลน์ 32 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

คู่มือ 5 ส. หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553
คู่มือ 5 ส. หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 2553
ประกาศขั้นตอนการชำระเงินค่าหอพัก ปลายภาคปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ภาคปลายปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ต.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหญิงระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ต.ค. 2553
ร่วมประเมินร้านอาหาร ร้านค้า ผ่านระบบออนไลน์   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2553
ข่าวดี สำนักงานหอพักเปิดโถงสำนักงาน(ที่อ่านหนังสือ)ถึง 24.00 น. ของทุกวัน   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2553
การเลือกห้องพักและเตียงใหม่ของนิสิตตึกจำปาชั้น 4 และชั้น 5   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ย. 2553
ยื่นอยู่หอต่อภาคปลายปีการศึกษา2553   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ย. 2553
ประกาศ สำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553
แจ้งอยู่หอพักต่อภาคปลาย 53 ผ่านเว็บไซต์   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553
ประกาศการสัมภาษณ์นิสิตเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553
ประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ 5 ส หอพักนิสิตจุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมงานวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมงานวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553
ขอเชิญนิสิตหอพักชาย-หญิง ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2553
ประกาศ เรื่องการเข้าตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553
ขึ้นทะเบียนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน แจ้งที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬา   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
ขอเชิญหัวปีกทุกตึกประชุม ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 53 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 4   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฏาคม 53 เวลา 17.00 น. อบรม 5 ส หอพักรักษ์ ส สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ค. 2553
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
การติดต่อกับนิสิตหอพักชาย/หญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21