Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:13 น. | ออนไลน์ 32 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2554
ประกาศให้นิสิตหอพักเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ต.ค. 2554
รายชื่อนิสิตหญิง หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สิทธิ์อยู่หอต่อ ภาคปลาย ปี2554 (เพิ่มเติม ครั้ง 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ต.ค. 2554
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ แจ้งควาวมจำนงอยู่หอพัก ช่วง 9-21 ต.ค.54   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ย. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554
ประกาศ การแจ้งอยู่หอหอพักต่อภาคปลายปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ส.ค. 2554
ประกาศ การประเมินร้านค้า   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ส.ค. 2554
วันแม่นี้ นิสิตหอพักไปไหนดี   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2554
กำหนดการ อบรมดับพลิงซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2554
ประกาศ เวลาเปิดทำการของศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2554
อบรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.ค. 2554
ตรวจเช็คข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต   แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2554
ประกาศการเช็คสถานะการจ่ายค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2554
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2554
การชำระค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554
ประกาศวันปฐมนิเทศนิสิตหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554
ยินดีตอนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 หอพักมีสินค้าจำหน่ายให้นิสิตในราคาย่อมเยา   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2554
ยินดีต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ปีการศึกษา2554   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2554
ประกาศปิดปรับปรุงเว็บไซด์หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2554
ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่(รหัส54xxxxxxxx)ที่ผ่านการสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2554
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2554

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21