Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา22:23 น. | ออนไลน์ 43 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ช่วงsummer 55   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ต.ค. 2555
ประกาศเปลี่ยนสลิงลิฟท์อาคารพุดซ้อน   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ต.ค. 2555
ประกาศดับไฟฟ้าอาคารจำปีและอาคารพุดซ้อน   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ต.ค. 2555
ประกาศเรื่องการใช้สถานที่หน้าสำนักงานช่วงสอบ   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ย. 2555
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2555
ประกาศช่วงปิดเทอมต้นปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ก.ย. 2555
ประกาศปิดระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2555
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ย. 2555
แจ้งอยู่หอพักต่อภาคปลายปีการศึกษา 2/2555   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ย. 2555
ประเมินคุณภาพร้านค้าและบริการหอพักฯครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ส.ค. 2555
ประกาศ ลงทะเบียนการใช้จักรยาน   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2555
16 ส.ค.55 เรามีนัดกัน กับ 5 ส   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2555
หอพักนิสิตขอเชิญนสิต ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2555
ประกาศกำหนดการอบรมหนีไฟและซ้อมหนีไฟประจำปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 มิ.ย. 2555
ประกาศ รับสมัครนิสิตหอพักชายเพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตที่ได้รับทุนหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
ขั้นตอนการพิมใบชำระค่าหอพักและช่องทางต่างๆ   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2555
รับสมัครทุนค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2555
ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ^^   แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2555
ปิดรับสมัคร   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2555
เปิดระบบรับสมัครนิสิตหอพักใหม่ระดับปริญญาตรีชาย-หญิงปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับปริญญาตรีชาย-หญิงประจำปีการศึกษา2555(เฉพาะนิสิตปริญญาตรีใหม่รหัส55)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับบัณฑิตศึกษาหญิงประจำปีการศึกษา2555(ทุกชั้นปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2555

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21