Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา22:22 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ประกาศดับไฟฟ้าอาคารหอพักจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2556
ขั้นตอนขอความอนุเคราะห์สำหรับบุคคลภายนอก ช่วง summer 55   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2556
ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ก.พ. 2556
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ เรื่อง แจ้งขออยู่หอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2556
ประกาศ หอพักนิสิตชาย เรื่อง ช่วงเวลายืนยันห้อง ตึก หรือเปลี่ยน ห้อง ตึก เตียง   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
ประกาศ หอพักนิสิตหญิง เรื่อง ช่วงเวลายืนยันห้อง ตึก หรือเปลี่ยน ห้อง ตึก เตียง   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2556
งดรับพักแขก (หอหญิง) เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาค   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556
ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว วันเสาร์ที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ม.ค. 2556
ประเมินคุณภาพร้านค้าและบริการหอพักฯครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2556
แจ้งอยู่หอพักต่อผ่านเว็บไซต์   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2556
"อย่าลืม" ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2556
23 ม.ค.56 นี้ เรามีนัดกับ 5 ส ทุกหอ   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่มีความสนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้ง เป็น คณะกรรมการนิสิตหอพัก ชาย/หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2556
ปิดทำการช่วงปีใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ธ.ค. 2555
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “อาหารแห้ง” บริเวณลานหน้าตึกพุดตาน (พระสงฆ์ 9 รูป)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555
ขอเชิญนิสิตที่สนใจ ร่วมกิจกรรมโครงการหอพักจิต-ใฝ่-ธรรม(ทำ) โดยลงชื่อที่สำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555
ขอเชิญนิสิตที่สนใจ ร่วมลงชื่อได้ที่สำักงานหอพักงาน กิจกรรม 3 ศาสนา   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555
ประกาศ รับสมัครนิสิตร่วมกิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า (25 พ.ย.55)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 2555
ประกาศ รับสมัคร นิิสิตหอพักเพื่อรับทุนค่าหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 2555
ประกาศดับไฟฟ้าอาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (จำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2555
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำภาคปลาย 2555 วันพฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2555
ประกาศเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาคารหญิง14ชั้น(พุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2555
ขอเชิญนิสิต ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ต.ค. 2555

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21