Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:17 น. | ออนไลน์ 34 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ประกาศ การยืนยันสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2563
ทดสอบ   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่สมัครเข้าอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
กำหนดการเลือกห้องใหม่-เตียงใหม่ สำหรับนิสิตหอพักที่กำหนดให้ดำเนินการย้าย ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2563
กำหนดการยืนยันห้องเดิม-เตียงเดิม สำหรับนิสิตหอพักที่ได้รับสิทธิ์พักต่อ ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ในปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2563
การแจ้งอยู่หอพักต่อในปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 16 มี.ค. 2563
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตปิดทำการชั่วคราว วันที่ 29 - 31 มกราคม 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ม.ค. 2563
การดำเนินการของนิสิตหอพักตึกพุดซ้อน และตึกจำปาที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก และการจัดเก็บค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ธ.ค. 2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ย. 2562
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562
ตรวจสอบกิจกรรมหอพักปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ภาคต้น   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562
รับสมัครนิสิตหอพักเข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียม   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562
รับสมัครนิสิตหอพักเข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียม   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562
ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีค่าหอพักผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ส.ค. 2562
กำหนดการมอบตัวและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2562
การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2562
การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ค. 2562
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าพักสำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 13 มิ.ย. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันและเวลาสัมภาษณ์ เพื่อเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ค. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันและเวลาสัมภาษณ์ เพื่อเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21