Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา06:04 น. | ออนไลน์ 35 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ประกาศ รับสมัครนิสิตช่วยงานโครงการใส่บาตรหนังสือ 100 ปี สังฆราชาไทย   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ธ.ค. 2556
ขอเชิญนิสิตหอพักเข้าร่วมเชียร์กีฬาฯ รักบี้ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ -มธ. ครั้งที่ 28. วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.56   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ธ.ค. 2556
สำนักงานหอพักนิสิต เปิดทำการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ธ.ค. 2556
ประกาศ กำหนดการตรวจ 5ส ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ย. 2556
ประกาศ เชิญนิสิตตึกพุดตาน พุดซ้อน จำปา ชั้น 4-5 เข้าร่วมประชุม ประจำภาคปลาย 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.56 รายละเอียดตามประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ย. 2556
ประกาศ กำหนดการชำระค่าไฟฟ้า ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2556
ประกาศ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2556
ประกาศ ประชุมหอพักนิสิตชาย ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ย. 2556
ประกาศ ซ่อมอาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ชั้น (ตึกพุดตาน)   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2556
ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนค่าหอพัก ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2556
ประกาศชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2556
การมอบตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2556
ขอเชิญนิสิตหอพักร่วมงานปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๖ ใน วันพุธที่ 23 ต.ค.56 เก็บบัตรเวลา 06.00-06.30 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ต.ค. 2556
ประกาศ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ต.ค. 2556
ประกาศแจ้งความจำนงอยู่หอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ต.ค. 2556
ประกาศติดตั้งตู้สายส่งดับเพลิงหอพักนิสิตชาย 14 ชั้นจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2556
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าประกอบการในโรงอาหารหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2556
ประกาศรับสมัครร้านค้าในโรงอาหารหอพักนิสิต(ร้านถ่ายเอกสาร ,ร้านซัก-อบ-รีด ,และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2556
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (นิสิตชาย-หญิงระดับปริญญาตรี)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2556
ประกาศ เรื่องแจ้งอยู่หอพักต่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (นิสิตหอพัก ปัจจุบัน)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2556
ประกาศน้ำหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้นพุดซ้อนไหลปกติแล้ว   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ส.ค. 2556
ประกาศ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกป่า ณ จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2556
ประกาศ ขอเชิญนิสิตร่วมช่วยงานกิจกรรมวันแม่ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556
ประกาศดับไฟฟ้าอาคารจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21