Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:01 น. | ออนไลน์ 44 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ประกาศ กำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมหนีไฟ ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ต.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ส.ค. 2557
ประกาศ รายละเอียดการมอบตัวเข้าหอพักของนิสิตหอพักหลังใหม่ 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตหอพักหลังใหม่ 17 ชั้น ทุกชั้นปี ชำระเงินค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและค่าธรรมเนียมหอพัก เดือนสิงหาคม 2557 (นิสิตชำระเงินได้เฉพาะที่เคาท์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้นไปพักในหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าเพิ่มเติม ครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจำปี ตึกจำปา) เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีรหัสนิสิต 57xxxxxxxx ที่ผ่านการรายงานตัวเมื่อวันที่16-18 ก.ค. 57เข้าทำการเลือกห้องพักและเตียง(เฉพาะตึกใหม่ 17 ชั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตหญิงที่มีชื่อสำรองอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่ 17 ชั้นเข้าทำการรายงานตัวในระบบ   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2557
เลือกห้องพักเตียงพักตึกใหม่ 17 ชั้นของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ได้ผ่านการรายงานตัวแล้วในวันที่ 9-10 ก.ค. 57   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปี(เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตชาย-หญิง ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์นิสิตหอพักและได้รับสิทธิ์การเข้าพักที่หอพักหลังใหม่ 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์นิสิตหอพักและได้รับสิทธิ์การเข้าพักที่หอพักหลังเก่า   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก(นิสิตชั้นปีที่2ขึ้นไป)ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีรายชื่อประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วงที่ 3   แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 503 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21