Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:47 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


... ...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2561[img]https://sconten ...

แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2561
...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2561
แผนผังห้องพักตึกชวนชม
(ในระบบเว็บไซต์นั้น เลข 2 ตัวหน้า คือ หมายเลขชั้น, เลข 2 ตัวหลัง คือ หมายเลขห้อง เช่น ห้อง 1330 ค ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2561

รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
(นิสิตกรุณาตรวจสอบรายชื่อทุกตึก)

รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกชวนชม
[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_406.pdf]รายชื่อนิ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2561***กรุณาอ่านรายละเอียดตามประกาศนี้ให้ละเอียด***

***เฉพาะนิสิตที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์ในการรับสมัครรอบที่ 1 เท่านั้น***

**สำหรับนิสิตที่เคยสมัครแ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2561รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกชวนชม
รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกพุดซ้อน
[url=http://www.rcuchula.com/form/up_fil ...

แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2561***หอพักนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 อีกครั้ง
ในช่วงประกาศผล TCAS รอบที่ 4 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2561**


 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2561รายละเอียดประกาศ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_345.pdf

ขั้นตอนการยืนยันเตียงเดิม =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_03.php#tp

ขั้นตอนการเลือกเตียงใหม่ =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp

...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2561ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_341.pdf
ประกาศยื่นขออยู่หอต่อ ภาคต้น 2561 =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_339.pdf

...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2561

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50