Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา04:51 น. | ออนไลน์ 55 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


[size=18]การแจ้งอยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงภาคฤดูร้อน 2562[/size]
โดยนิสิตสามารถแจ้งความจำนงออนไลน์ได้ที่ =>> https://forms.gle/XEQACgsh5VbhhnTE7

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

*โปรดดูรายละเอียดป ...
แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ค. 2562

ขั้นตอนการเลือกเตียงใหม่ =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp ...
แจ้งข่าวเมื่อ 28 เม.ย. 2562...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_418.pdf

ประกาศการยื่นขออยู่หอต่อ ภาคต้น 2562 =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_419.pdf

...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562


...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 ธ.ค. 2561***กรุณาอ่านรายละเอียดตามประกาศนี้ให้ละเอียด***กรอกใบสมัคร..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2561

กรอกข้อมูล..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2561

...
ดูขั้นตอน..คลิกที่นี่
...

...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 2561

กรอกแบบประเมิน..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50