Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:46 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 2 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
2. ...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552ทั้งนี้ นิสิตต้องปฏิบัติดังนี้ทุกข้อ

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 8. ...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 2 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50