Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:46 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553[size=24][color=blue]นิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่หอต่อในปีการศึกษา 2553 ทั้งหอพักนิสิตหญิงและหอพักนิสิตชายและนิสิตชายที่รอพิจารณาผลการเรียนเท่านั้น[/color][/size]
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/rcu_student/index.php?page=bedconfirm.php]อ่านรายละเอียด

แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2553รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนิสิตขอรับเอกสารที่สำนักงานหอพัก
รับเพิ่มเติม อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน มกราคม นี้ ส่ง 1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านที ...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 ม.ค. 2553[size=16]ประกาศ ปิดระบบ ชั่วคราว
ตั้งแต่เวลา 17.00 -17.30 น. ในวันที่ 12 มกราคม 53
ขออภัยในความไม่สะดวก

[/size][color=red][/color] ...

แจ้งข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2553นิสิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้พักอาศัยในหอพักนิสิตที่มีความประสงค์
ที่จะเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553
[size=24]สามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต[/size]

ไ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 07 พ.ย. 2552

[size=15]ชำระเงินที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯได้ตั้งแต่[/size]
[size=15]วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ถึง วัน[color=red][color=#FF3300][size=16]อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน [/size][/color][/color] ...

แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552

...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552[color=blue][size=24]

กิจกรรมสุดท้ายของ ภาคต้น วันปิยมหาราช

[/size]

[size=15]วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552 รับไม่จำกัด นิสิตทุกชั้นปี (โดยเฉพาะนิสิตปี 1)[/size]


[size=15]นิสิตสามารถมาสแกนลายนิ้วมือได้ในเช้าวันที่ 23 ตุลาค ...

แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552[color=blue]

[size=24]สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่นิสิตจุฬาฯได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[/size]

[/color]

[img=270]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/20091022084706.gif[/img]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50