Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา23:51 น. | ออนไลน์ 48 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


สำนักงานหอพักปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2553
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 8.00-20.00 น.
ดังนั้นขอให้นิสิตดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
สำนักงานหอพักคะ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 เม.ย. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2553
เลือกเตียงใหม่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2553
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 1[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 2[/color][/size]
[size=18][color=blue][url=http://ww ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ที่พัก
(สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก)
1. ในการให้ความอนุเคราะห์ที่พัก หอพักนิสิตจุฬาฯจะให้ความอนุเคราะห์ต่อบุคคลภายนอกดังนี้
๏ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาไม่ต่ำ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553[size=24]ประกาศเพิ่ม[/size]

[size=24]ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเลือกห้องนิสิตตึกจำปาจากเดิม[/size]


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น.เปลี่ยนเป็นเวลา [color=#FF3300]00.01 น.[/color] นะครับ


[url=../rcu_student/index.php?page=bed_status.php&bd=5]อ่านรายละเอียด

แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2553เลือกเตียงตึกจำปี
เลือกเตียงตึกชวนชม
เลือกเตียงตึกพุดตาน
[url=../rcu_student/index.php?page=bed_status.php&bd=3]เลือ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2553...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50