Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา23:52 น. | ออนไลน์ 44 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50สมัครกดลิ้งเลยครับ<<<คลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553
ดาวโหลดใบสมัครขอทุนหอพักกดเลยครับ<<<คลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553[size=18][color=red]

ถึงน้องๆนิสิตหอพักทุกคน

[/color][/size]
[size=16][color=blue]ให้น้องๆตรวจสอบรหัสนิสิตและชื่อที่บัตรหอพักที่ได้รับไปว่าถูกต้องหรือไม่ [/color][/size]
[size=16][color=blue]หากไม่ถูกต้องให้น้องๆติดต่อสำนักงานหอพักแก้ไขโดยด ...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2553[size=18][color=blue]

แผนผังการจราจรวันมอบตัวหอพัก

[/color][/size]


ดาวโหลดแผนผัง<<<คลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2553ยินดีต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ทุกคน

ยืนยันเข้าอยู่หอ<<<คลิก[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/apply/index.php?page=pw.php&mo=req]ลืมรหัสคลิกเ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553ขั้นตอนการยืนยันเข้าอยุ่หอพักสำหรับนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553[quote][color=blue][size=24]ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ผ่านการสัมภาษณ์[/size][/color][/quote]

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ชายระดับปริญญาตรี<<<คลิก

[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_18.pdf]ตรวจสอบร ...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่1)

...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับปริญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)

...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553ตรวจสอบรายชื่อนิสิตหญิงระดับบัณฑิตศึกษาคลิก

...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50