Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา00:36 น. | ออนไลน์ 34 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
รายชื่อนิสิตหญิง (ตึกชวนชม) ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ในปีการศึกษา 2563

[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_491.pdf]รายชื่อนิสิตหญิง (ตึกพุดซ้อน) ที่ผ่านการพิจารณาให้ได ...

แจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_486.pdf

..

...
แจ้งข่าวเมื่อ 16 มี.ค. 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 28 ม.ค. 2563
กรอกข้อมูล..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ธ.ค. 2562

***ขอให้นิสิตปฏิบัติตามท้ายประกาศโดยเคร่งครัด***[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_402.pdf][img]h ...

แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ย. 2562อ่านประกาศ..คลิกที่นี่

ดูขั้นตอน..คลิกที่นี่

เข้าระบบ..คลิกที่นี่

.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2562.

ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_484.pdf]ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักน ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขกิจกรรมหอพัก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ภาคต้น
ในวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.rcuchula.com

วิธีแจ้งแก้ไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยส่งหล ...
แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562ประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าพัก คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี
---------------------------------------

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักในคอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562ประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าพัก คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี
---------------------------------------

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักในคอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50