Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา22:41 น. | ออนไลน์ 46 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


...
แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557[size=20][color=darkred]นิสิตจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักฯ
www.rcuchula.com ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินด้วยการชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งควา ...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2557[color=darkred]

[size=20]**นิสิตชายตึกจำปาทุกคน ให้เลือกห้อง-เตียงในชั้น 5-14 ตึกจำปี เท่านั้น
ชั้น 2-4 ตึกจำปี และชั้น 2-3 ตึกจำปา สงวนไว้ให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557**[/color]

[/size]
[size=18]

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : วัน ...

แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2557


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/help/index.php?page=help_17.php#tp][img]http://www.rcu.sa.chul ...

แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50