Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา05:58 น. | ออนไลน์ 28 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


**สำหรับนิสิตใหม่รอบที่ 1 และนิสิตใหม่รอบชั้นปีอื่นๆ ขอให้ดำเนินการต่างๆตามท้ายประกาศนี้เช่นเดียวกัน**[url=http://ww ...

แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2563

[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_521.pdf]Download ประกาศรับสมัคร.. คลิกที่นี่[/u ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 มิ.ย. 2563**ไม่ใช่การประกาศผล เป็นการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเท่านั้น**


[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_512.pdf][img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 มิ.ย. 2563


[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_514.pdf][img]https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/14/UmlGNS.jpg[/im ...

แจ้งข่าวเมื่อ 08 มิ.ย. 2563

[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_513.pdf] [/ur ...

แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อนิสิตชาย..คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนิสิตหญิง..คลิกที่นี่


ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว Log in เข้าระบบ
http://www.rcuchula.com/main/login_form_j.php
ไปยืนยันส ...

แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2563ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักปริญญาตรีชั้นปีอื่นประจำปีการศึกษา2554 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2563...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
รายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ในปีการศึกษา 2563
[url=http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp]ขั้นตอนการการเลือกห้องใหม่-เตียงใหม่ สำหรับนิสิตหอพักที่ก ...

แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2563
ขั้นตอนการยืนยันห้องเดิม-เตียงเดิม สำหรับนิสิตหอพักที่ได้รับสิทธิ์พักต่อ ปีการศึกษา 2563

[url=http://www.rcuchula.com/news/index.php?page=news.php&id=547&n_t=1]รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์พั ...

แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2563

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50